தமிழ்லீடர்

அரசாங்கத்தில் 3 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள்  இணைப்பு.

பாராளுமன்றம் நேற்று சபாநாயகர் கருஜயசூரிய தலைமையில் கூடியுள்ளது. எதிர்க்கட்சித் தலைவராக மஹிந்த ராஜபக்ஷ செயற்படுவாரென தெறிவித்துள்ளார்.

எதிர்க்கட்சியின் பிரதம கொறடாவாக மஹிந்த அமரவீரவும் செயற்படுவாரென அறிவித்திருந்த நிலையில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் நியமனம் தொடர்பான விவாதம் பாராளுமன்றத்தில் நடைபெற்றுக்கொண்டிருந்தது.

இதன்போது லக்ஷ்மன் செனவிரத்ன, இந்திக பண்டார நாயக்க, லக்ஷ்மன் செனவிரட்ன மூவரும் அரசாங்கத்தில் இணைந்து உள்ளார்கள்.

Add comment

Recent Posts

%d bloggers like this: