தமிழ்லீடர்

எரிபொருட்களின் விலை அதிகரிப்பால் மக்கள் அவலம்!!!

புதிய விலைச்சூத்திரத்தின் அடிப்படையில்,92 ஒக்ரின் பெற்றோலின் விலை 6 ரூபாவாகவும் 95 ஒக்ரின் 5 ரூபாயாலும், ஓட்டோ டீசல் விலை 4 மற்றும் சுப்பர் டீசல் விலை 8 ரூபாயாலும் இன்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிப்பு.

புதிய விலையின் படி பெற்றோல்- (92) – 129 ரூபா, (95)- 152 ரூபா , ஓட்டோடீசல் 99 ரூபா , சுப்பர் டீசல்126 ரூபா.எனவே எரிபொருட்களின் விலை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

லீலன்

Add comment

Recent Posts

%d bloggers like this: