கடன்திட்டத்திற்கான நடமாடும் சேவைகள்! 

என்டர்ப்ரைஸ் ஸ்ரீலங்கா கடன்திட்டத்தை இலகுப்படுத்தும் வகையில், நடமாடும் சேவைகளில், கடன்களை வழங்கும் அரச வங்கிகளுக்கு மேலதிகமாக தனியார் வங்கிகளும் இணைத்து செயற்படவுள்ளதாக நிதி அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.

இதற்கமைய, இந்தக் கடன்திட்டத்தை மேலும் இலகுப்படுத்தும் நோக்கில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட, “என்டர்ப்ரைஸ் ஸ்ரீ லங்கா உங்கள் கிராமத்திற்கு” எனும் நடமாடும் வேலைத்திட்டம் நிதி அமைச்சினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது.

வர்த்தக நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து சிறந்த தொழில் வாய்ப்புக்களை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் நோக்கில், என்டர்ப்ரைஸ் ஸ்ரீ லங்கா வேலைத்திட்டம் மேற்கொள்ளப்படுவதாக நிதி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.           

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: