தமிழ்லீடர்

கிழக்கு மாகாணத்தில் பல பாடசாலைகள் மூடப்பட வேண்டிய ஆபத்தான நிலை உருவாகியுள்ளது!

நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள அரசாங்கப் பாடசாலைகளில் 50 மாணவர்களுக்குக் குறைந்த 1,486 பாடசாலைகள் மூடப்பட வேண்டிய ஆபத்தை எதிர்நோக்கியுள்ளதாக கல்வி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள புள்ளிவிபரத் தகவல்களின் மூலம் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

நாட்டில் 10,194 அரசாங்கப் பாடசாலைகள் உள்ள நிலையில் இவற்றுள் 9,841 பாடசாலைகள் மாகாண சபைகளால் நிர்வாகிக்கப்படுகின்றது. 353 தேசிய பாடசாலைகள் என்ற அடிப்படையில் மத்திய கல்வி அமைச்சினால் நிர்வாகிக்கப்படுகின்றதென குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மாகாண சபைகளின் கீழ் 4,059 மூன்றாந்தர வகைப் பாடசாலைகள் இயங்குகின்றதாகவும், இவ்வகை பாடசாலைகளில் 1,486 பாடசாலைகள் மாணவர்கள் இல்லாத காரணமாக மூடப்பட வேண்டிய நிலையில் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவை அனைத்தும் கிராமப் புறப் பாடசாலைகளெனவும், மூடப்பட வேண்டிய அதிகமான பாடசாலைகள் வட மாகாணத்தில் உள்ளதெனவும், இங்கு 275 பாடசாலைகள் மூடப்பட வேண்டிய நிலையில் உள்ளதெனவும், இதற்கு அடுத்த படியாக மத்திய மாகாணத்தில் 240, சப்ரகமுவ மாகாணத்தில் 230 என்ற அடிப்படையில் மூடப்பட வேண்டிய பாடசாலைகள் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேல் மாகாணத்தில் 73, தென் மாகாணத்தில் 125, கிழக்கு மாகாணத்தில் 141, வடமேல் மாகாணத்தில் 133, வடமத்திய மாகாணத்தில் 111, ஊவா மாகாணத்தில் 158, பாடசாலைகள் மூடப்பட வேண்டிய ஆபத்தில் உள்ளதென குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

மாவட்ட அடிப்படையில் ஆகக் கூடுதலாக மூடப்பட வேண்டிய பாடசாலைகள் கேகாலை மாவட்டத்தில் உள்ளதெனவும், 119 பாடசாலைகள் மூடப்பட வேண்டியிருப்பதாகவும்,  கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் மட்டும் குறைவான 16 பாடசாலைகள் மூடவிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.                           

Add comment

Recent Posts

%d bloggers like this: