புதிய கருவிகள் பொருத்தும் நடவடிக்கைகள்.

நகரங்களை அண்டியப் பகுதிகளில் வளி மாசடைதலை அளவிடும் கருவிகளைப் பொருத்துவதற்கான நடவடிக்கைக​ளை, மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபை முன்னெடுத்து வருகின்றது.

இதன்படி கொழும்பு மற்றும் கண்டி ஆகிய மாவட்டங்களில், வளி மாசடைவதை தடுக்கும் வகையில், இக்கருவிகள் பொருத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக, மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபையின் பிரதி பணிப்பாளர், கே.எச். முத்துகுட ஆராய்ச்சி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அத்தோடு, இத்திட்டத்தை நாடளாவிய ரீதியில் ​முன்னெடுத்து வருவதாக அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.               

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

%d bloggers like this: