தமிழ்லீடர்

‘பொலிஸாருக்கு எதிராக 50 முறைப்பாடுகள்’

பொலிஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் பொலிஸுக்கு எதிராக, 50 முறைப்பாடுகள் தினந்தோறும் கிடைப்பதாக தேசிய பொலிஸ் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த வருடத்தில் மட்டும், இதுவரையிலான காலப்பகுதிக்குள் 600 முறைப்பாடுகள் அதிகமாக கிடைக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் ஆணைக்குழுவின் தவிசாளர் ஜி.எச்.மனத்துங்க தெரிவித்துள்ளார்.

Add comment

Recent Posts

%d bloggers like this: