தமிழ்லீடர்

மாவீரர்கள்

Great War Heroes

“ஒரு விடுதலை வீரனின் சாவு ஒரு சாதாரண மரண நிகழ்வல்ல. அந்தச் சாவு ஒரு சரித்திர நிகழ்வு. ஒரு உன்னத இலட்சியம் உயிர் பெறும் அற்புதமான நிகழ்வு. உண்மையில் ஒரு விடுதலை வீரன் சாவதில்லை. அவனது உயிராக இயங்கி வந்த இலட்சிய நெருப்பு என்றுமே அணைந்து விடுவதில்லை. அந்த இலட்சிய நெருப்பு ஒரு வரலாற்றுச் சக்தியாக மற்றவர்களைப் பற்றிக் கொள்கின்றது. ஒரு இனத்தின் தேசிய ஆன்மாவைத் தட்டியெழுப்பிவிடுகின்றது.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

2ம் லெப்டினன்ட் அமுதன்

2ம் லெப்டினன்ட் அமுதன் திருமாள் வேந்தன் விநாயகபுரம், திருக்கோயில், அம்பாறை இம் மாவீரர் பற்றிய முழுமையான விபரம் நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட் இயக்கப் பெயர்: வேந்தன் இயற்பெயர்: ...
Read More

2ம் லெப்டினன்ட் துவாரகை

2ம் லெப்டினன்ட் துவாரகை திருமாள் வேந்தன் விநாயகபுரம், திருக்கோயில், அம்பாறை இம் மாவீரர் பற்றிய முழுமையான விபரம் நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட் இயக்கப் பெயர்: வேந்தன் இயற்பெயர்: ...
Read More

2ம் லெப்டினன்ட் எழிலன்

2ம் லெப்டினன்ட் எழிலன் திருமாள் வேந்தன் விநாயகபுரம், திருக்கோயில், அம்பாறை இம் மாவீரர் பற்றிய முழுமையான விபரம் நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட் இயக்கப் பெயர்: வேந்தன் இயற்பெயர்: ...
Read More

2ம் லெப்டினன்ட் மகிழவன்

2ம் லெப்டினன்ட் மகிழவன் திருமாள் வேந்தன் விநாயகபுரம், திருக்கோயில், அம்பாறை இம் மாவீரர் பற்றிய முழுமையான விபரம் நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட் இயக்கப் பெயர்: வேந்தன் இயற்பெயர்: ...
Read More

வீரவேங்கை ஆதவன்

வீரவேங்கை ஆதவன் தம்பிராசா திருச்செல்வம் ஐயங்கேணி, ஏறாவூர், மட்டக்களப்பு இம் மாவீரர் பற்றிய முழுமையான விபரம் நிலை: வீரவேங்கை இயக்கப் பெயர்: ஆதவன் இயற்பெயர்: தம்பிராசா திருச்செல்வம் ...
Read More

2ம் லெப்டினன்ட் வேந்தன்

2ம் லெப்டினன்ட் வேந்தன் திருமாள் வேந்தன் விநாயகபுரம், திருக்கோயில், அம்பாறை இம் மாவீரர் பற்றிய முழுமையான விபரம் நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட் இயக்கப் பெயர்: வேந்தன் இயற்பெயர்: ...
Read More

லெப்டினன்ட் கடலமுதன்சிங்கன் பெருமாள்

லெப்டினன்ட் கடலமுதன் சிங்கன் பெருமாள் 40ம் கட்டை, கொக்கொட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு இம் மாவீரர் பற்றிய முழுமையான விபரம் நிலை: லெப்டினன்ட் இயக்கப் பெயர்: கடலமுதன் இயற்பெயர்: சிங்கன் ...
Read More

2ம் லெப்டினன்ட் தாரணன்

2ம் லெப்டினன்ட் தாரணன் செல்வநாயகம் சந்திரகுமார் நெல்லிக்காடு, ஆயித்தியமலை, மட்டக்களப்பு நிலை: 2ம் லெப்டினன்ட் இயக்கப் பெயர்: தாரணன் இயற்பெயர்: செல்வநாயகம் சந்திரகுமார் பால்: ஆண் முகவரி: ...
Read More
எமது மாவீரர்கள் மகத்தான இலட்சியவாதிகள். தேசிய விடுதலை என்கின்ற உயரிய இலட்சியத்திற்காக வாழ்ந்து அந்த இலட்சியத்திற்காகத் தமது வாழ்வைத் தியாகம் செய்தவர்கள். இதனால்தான் இவர்கள், சாதாரண மனிதர்களிலிருந்து வேறுபட்டு நிற்கிறார்கள், உயர்ந்து நிற்கிறார்கள். எமது தேசத்தின் வரலாற்றில் சங்கமமாகி நிற்கிறார்கள்..
மேதகு வே.பிரபாகரன்
தமிழீழ தேசியத் தலைவர்

Recent Posts