தமிழ்லீடர்

லெப்டினன்ட் கடலமுதன்சிங்கன் பெருமாள்

லெப்டினன்ட் கடலமுதன்

சிங்கன் பெருமாள்
40ம் கட்டை, கொக்கொட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு

 

 

 

 

இம் மாவீரர் பற்றிய முழுமையான விபரம்

நிலை: லெப்டினன்ட்
இயக்கப் பெயர்: கடலமுதன்
இயற்பெயர்: சிங்கன் பெருமாள்
பால்: ஆண்
முகவரி: 40ம் கட்டை, கொக்கொட்டிச்சோலை, மட்டக்களப்பு
மாவட்டம்: மட்டக்களப்பு
வீரப்பிறப்பு: 01.07.1981
வீரச்சாவு: 24.04.2001
நிகழ்வு: யாழ்ப்பாணம் நாகர்கோயில் பகுதியில் படையினரின்
வலிந்த தாக்குதலில் வீரச்சாவு

Add comment

Recent Posts

%d bloggers like this: