தமிழ்லீடர்

வளங்களை அழிக்காமல் பாதுகாப்பதே அவசியம்!

சுற்றுலாத்துறையின் முக்கியத்துவத்தை அறியாமல் மக்கள் இயற்கை வளங்களை அழிப்பதால் அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள் தடைப்படுமென, அமைச்சர் சாகல ரத்நாயக்க குறிப்பிட்டுள்ளார்.

சுற்றுலாத்துறையின் மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் பல தரப்புக்கு கொடுக்கப்படுவதால்  நாட்டில் காணப்படும் வழங்களை பாதுகாப்பதால் மாத்திரமே சுற்றுலாத்துறையை விருத்தி செய்ய முடியும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

எனவே, மக்களும் அரசாங்கமும் வளங்களை பாதுகாக்க வேண்டுமெனவும், போதைப்பொருட்களால் இப்பகுதிகள் அழியக்கூடாது,
இவ்வாறான, செயற்பாடுகளை ஒழிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கவுள்ளதுடன்,  சட்டத்தை மதிக்கும் சமூகமொன்றை உருவாக்குவோம் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.                               

Add comment

Recent Posts

%d bloggers like this: