தமிழ்லீடர்

வொஷிங்டனுக்கு விஜயம் மங்கள சமரவீர.

சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் கடனை மீண்டும் பெற்றுக் கொள்வதற்குரிய நடைமுறைகளை முன்னெடுப்பதற்கு, நிதி மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சர் மங்கள சமரவீர வொஷிங்டனுக்கு விஜயம் செய்துள்ளார்.

இதன்போது, நிதியத்தின் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளர் திருமதி கிறிஸ்ரின் லெகாட் மற்றும் நிதியத்தின் இலங்கைக்கான பிரதிநிதி உள்ளிட்ட உயர்நிலை அதிகாரிகளைச் சந்தித்து  இது சம்பந்தமானதொரு பேச்சுவார்த்தையும் நடத்த தீர்மானித்துள்ளார்.

இந்த விஜயத்தில், இலங்கை மத்திய வங்கி ஆளுநர் கலாநிதி இந்திரஜித் குமாரசுவாமி, நிதியமைச்சின் செயலாளர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் சிலரும் கலந்து கொண்டுள்ளனர்.               

Add comment

Recent Posts

%d bloggers like this: