தமிழ்லீடர்
அழகு தமிழீழமே
எங்கள் தேசம்!
Image is not available

இசைவேந்தன் இராவணனார் ஆண்ட தேசம்!
இதிகாசக் காலமுன்பே எங்கள் தேசம்
அசைவின்றி தமிழ் மன்னர் ஆட்சிசெய்த
அழகு தமிழீழமே எங்கள் தேசம்!

மாவீரர்
அணையாத தீபங்கள்
Image is not available

நாம் ஒரு இலட்சிய விதையை விதைத்திருக்கின்றோம்.
அதற்கு எமது வீரர்களின் இரத்தத்தைப் பாய்ச்சி வளர்க்கின்றோம்.
இந்த விதை வளர்ந்து விருட்சமாகி எமது மாவீரர்களின் கனவை நனவாக்கும்...

Slider

மாவீரர்கள்

No posts found.

அணையாத தீபங்கள்

“நான் உயிருக்குயிராக நேசித்த தோழர்கள், என்னோடு தோளோடு தோள் நின்று போரடிய தளபதிகள் நான் பல்லாண்டு காலமாக வளர்த்தெடுத்த போரளிகள் களத்தில் வீழும் போதெல்லாம் எனது இதயம் வெடிக்கும். ஆயினும் சோகத்தால் நான் சோர்ந்து போவதில்லை. இந்த இழப்புக்கள் எனது இலட்சிய உறுதிக்கு மேலும் உரமூட்டியிருக்கின்றன.” 

மேதகு வே.பிரபாகரன்

தமிழீழ தேசியத் தலைவர்

ஒளிப்படங்கள்

Recent Posts