தமிழ்லீடர்

பாடல்கள்

சுதந்திரம் இல்லாமல்
மனித வாழ்வில்
அர்த்தமே இல்லை...
இயற்கை எனது நண்பன்
வாழ்க்கை எனது தத்துவாசிரியன்
வரலாறு எனது வழிகாட்டி...
எமது மொழியும், கலையும் பண்பாடும் எமது நீண்ட வரலாற்றின் விழுதுகளாக எமது மண்ணில் ஆழமாக வேரூன்றி நிற்பவை எமது தேசிய வாழ்விற்கு ஆதாரமாய் நிற்பவை...
ஒரு உயிர் உன்னதமானது என்பதை நான் அறிவேன், ஆனால் உயிரிலும் உன்னதமானது எமது உரிமை எமது சுதந்திரம் எமது கெளரவம்...
இன்றைய காலத்தின் தேவைக்கேற்ப - வரலாற்று ஓட்டத்திற்கு அமைய கலை இலக்கிய கர்த்தாக்கள் புதுமையான, புரச்சிகரமான படைப்புக்களை உருவாக்க வேண்டும்...
மனித ஆன்மாவின்
ஆழமான அபிலாசையாகவே
மனிதனிடம் சுதந்திர தாகம் பிறக்கின்றது...

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.

Most popular